Om Vandværket

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. har p.t. 1089 interessenter og forsyner.1.553 husstande med rent vand. Vandspildet har igennem de seneste år været under 2%.

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. målsætning er at leveret drikkevand af højeste kvalitet, med høj forsyningssikkerhed samt at tilbyde interessenterne den lavest mulige pris.
Kirke Hyllinge Vandværk (KHV) er etableret i 1904. Og har løbende udviklet både forsyningsområde vandproduktion, kvalitet samt ledningsnet.

Selskabet er ejer af 3 vandværker i drift og der pumpes årligt ca. 125.000 m3 vand op fra vores 4 råvands-boringer.

Selskabet er ejer af ca. 2,1 km råvands-ledninger og 49 km forsyningsledninger samt 8 km stikledning.

Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a. fusionerede den 1. januar 2022 med Kyndeløse vandværk
Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a. fusionerede den 1. januar 2022 med Jenslev vandværk
Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a. fusionerede den 1. januar 2019 med Biltris vandværk
Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a. fusionerede den 1. januar 2013 med Nørre Hyllinge Vandværk.

Alle fusioner er med Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a. som det forsatte selskab.

//