Det er dit ansvar som vandkunde at holde øje med, at dine vandinstallationer er tætte, så du ikke skal betale for et vandforbrug, der siver ud gennem utætheder i systemet.

Det kan være nemt at holde øje med, når det gælder vandhaner, der drypper. Men det kan være noget sværere at opdage, hvis vandspildet skyldes brud på et rør, der ligger under jorden.

Kan jeg søge om refusion?

Hvis du bliver udsat for et rørbrud på en skjult installation, kan du søge om refusion af din vandudgift.

Du kan IKKE søge om refusion, hvis der er tale om rørbrud på en synlig installation f.eks. utæt overløbsventil på en varmtvandsbeholder, utæt toilet/vandhane, udendørs vandhaner og vandslanger inkl. frostsprængninger, brud i målerbrønd, krybekælder eller skunk, swimmingpools, bassiner, siveslange mv.

Der ydes kun refusion af vand/vandafledning for ejendomme til boligformål, derfor gælder det ikke for erhverv.

Sådan søger du om refusion

Udfyld denne formular og vedhæft dokumentation fra den VVS-installatør, der har repareret rørbruddet. Installatøren kan også hjælpe dig med at skønne, hvor stort dit vandforbrug har været, mens røret har været utæt.

Når du udfylder formularen, skal du blandt andet bruge:

  • Faktura fra den VVS-installatør, der har repareret rørbruddet.

  • Tro- og loveerklæring fra installatøren (hent formular til erklæringen)

  • Kortskitse (Oversigtskort over din bolig, og hvor skaden er sket)

Vær opmærksom på, at du er forpligtet til at betale regningen. Når du har indsendt formularen, sørger vi for at betale pengene tilbage til dig, hvis du er berettiget til det.

Hvis du vil undgå store ekstraregninger på grund af utætte installationer, anbefaler vi, at du holder øje med din vandmåler månedligt.

Regler for refusion ved skjult rørbrud

Følgende forudsætninger skal alle være opfyldte, for at der kan ansøges om refusion ved rørbrud:

  1. Der ydes kun refusion af vand/vandafledning for ejendomme til boligformål. 

  2. Der skal være tale om brud på en skjult installation.

  3. Der skal være foretaget foranstaltninger, som forsøg på at stoppe ledningsbruddet.

  4. Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt.

  5. Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. Ansøger skal fremsende en kopi af en betalt faktura fra VVS-firmaet til Kirke Hyllinge Vandværk.

  6. Ejere skal ved en eventuel godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere.

Som dokumentation for punkterne 1-5 skal der foreligge en skriftlig erklæring fra den VVS-installatør, der har udbedret rørbruddet.

Du kan læse nærmere om reglerne på SKATs hjemmeside.

//