Sikring af drikkevand

Drikkevand er et fødevareprodukt

Hos Kirke Hyllinge Vandværk betragter vi vores virksomhed som en levnedsmiddelvirksomhed, hvor vi i vores produktion arbejder ud fra en række skærpede krav, som skal bidrage til at sikre en høj hygiejnestandard både på vores vandværk og i vores ledningsnet.

Vi arbejder ud fra en strategi om at skabe stor tryghed for vores kunder, der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser og en miljømæssig forsvarlig drift. Strategien betyder at vi ikke kun vil leve op til gældende lovkrav, men at vi ønsker at fremstille vores drikkevand som en vigtig fødevare på lige fod med mælk, juice, læskedrikke m.v.

Det betyder også, at vi ikke kun er opmærksomme på kvaliteten af drikkevandet som leveres fra vandværket til matriklen, men at vi interesserer os for drikkevands kvaliteten, helt frem til bygningens sidste tappehane.

Sikring mod tilbagestrømning

I forlængelse af myndighedernes stigende krav til fremstilling og kvalitetssikring af drikkevand ønsker vi også, at minimere risikoen for tilbagestrømning af vand fra forbrugere og erhvervsvirksomheder til vores ledningsnet, da tilbageløb kan medføre forurening af de offentlige ledningsnet og derved vores fælles drikkevand.

Derfor ønske vi gennem løbende informationskampagner, at gøre vores forbruger opmærksomme på, at uanset om man er en lille café eller en større virksomhed med kantinedrift, så gælder kravene omkring fødevarekontrol også i relation til at få efterset og sikret sine bygningers vandinstallationer, således at vandet herfra ikke kan strømme tilbage til vores gadeledningsnet.

Installationer der kræver særlig sikring:

Drikkevandssikkerhed omhandler os alle og uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, kan man være sikker på, at blive draget til ansvar, hvis noget går galt. Nedenfor nævnes eksempler på vandinstallationer som kræver en særlig sikring:

  • Bilvaskeanlæg
  • Svømmebade
  • Hospitalsinstallationer og lignende områder
  • Laboratorier, der arbejde med biologisk og mikrologisk materiale
  • Virksomheder beskæftiget med fødevarefremstilling
  • Landbrugs avls- og driftsbygninger samt ridecentre
  • Regnvandsanlæg
  • Sprinkleranlæg med vandreservoir
  • Marinaer

Det er autoriserede vvs-installatører, der skal montere tilbagestrømssikringer.

 

//