Forstå din elektronisk vandmåler

Kirke Hyllinge Vandværk har ca. 1100 vandmålere monteret hos vore forbrugere. Vi afregner vandforbruget efter disse målere.
Målerne ejes og vedligeholdes af Kirke Hyllinge Vandværk, mens ejendommens ejer har ansvaret for den øvrige vandinstallation fra skel.
Vi har i øjeblikket to typer af vandmålere: Den nyere type, der fungerer ved ultralyd og elektronik og den traditionelle mekaniske vandmåler. Nedenfor kan du læse mere om vores elektroniske måler.

FlowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele, den måler dit vandforbrug ved hjælp af ultralyd. Måleren er hermetisk lukket og der er ingen dele der skal serviceres i målerens levetid.

Måleren bliver automatisk fjernaflæst af Kirke Hyllinge Vandværk.

Målerens display viser vandforbruget, de store cifre angiver dit samlede vandforbrug i kubikmeter med 3 decimaler efter kommaet.
Den grafiske flowindikator er placeret nederst til venstre på displayet med 4 små cifre, der angiver det aktuel forbrug. Når vandet står stille, tæller tallene ikke op. Generelt vil man kunne forvente, at flowvisningen vil være stabiliseret efter ca. et halvt til et helt minut med konstant flow, og at den herefter er konsistent med volumentilvæksten.

Via en række infokoder nederst i displayet kan måleren også informere om usædvanlige forhold i vandforbruget. Koderne har følgende betydning.

//