Viden om vand

Hvis dit kolde vand bliver uklart eller misfarvet, skyldes det forstyrrelser i vandets strømninger i ledningssystemet.

 

Rødt vand
Rødt vand kan forekomme i forbindelse med brandhane testning, brud eller andre forstyrrelser, hvor okker ( jern og manganrester i pulverform) løsriver sig i ledningsnettet og i selve installationen. For at få rent vand skal du gennemskylle dit lednings system ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter. Vandet er ikke sundheds skadeligt. Jern forekommer naturligt og i rigelige mængder i de geologiske lag. Jern og mangan fjernes ved filtrering i forbindelse med vandbehandlingen.

  • Husk at tage filtrene af vandhanerne
  • Husk hvis din vaskemaskine har være aktiv også at rense dette filter
  • Skyl indtil det vandet er klart
  • Gentag proces 1-3 hvis det røde vand kommer igen

 

Hvidt vand
Det hvide vand skyldes, at Vandværket ilter vandet. Der skal ilt i råvandet for at jern og mangan kan filtreres fra, og endelig skal drikkevandet indeholde min. 5 mg/l ilt for at sikre vandets velsmag. Når vandet er hvidt, skyldes det overskydende ilt. Det kan også skyldes de haner / blandingsbatterier, som vandet aftappes af. Ilten forsvinder af sig selv, når man lader vandet stå i nogle sekunder. Hvidt vand er altså ikke farligt. 

//