Lovpligtige oplysninger 

Vandværket skal i henhold til vandforsyningsloven orientere om nedenstående.
Opdateret 20. februar 2024

Kontakt information
Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a.
Vintapperbuen 11
4070 Kirke Hyllinge
E-mail info@khvv.dk
Telefon 4640 4070

Driftsleder Klaus Lund

Persondatapolitik

Vandværker
Kirke Hyllinge vandværk har 3 vandværker. Klik på anlægsid for mere information om det enkle vandværk. 
Vandværket på Vintapperbuen 11, 4070 Kirke Hyllinge. Udpumpning i 2023, 61.295 m3. Anlægsid 104215
Vandværket på Præstemarksvej 3, 4070 Kirke Hyllinge Udpumpning i 2023 58.533 m3. Anlægsid 104214
Vandværket i Biltris, Elverdamsvej 369, 4070 Kirke Hyllinge Udpumpning i 2023 8.089 m3. Anlægsid 104195

Indvinding
Kirke Hyllinge vandværk indvinder vand fra 4 vandforsyningsboringer. Klik på DGU nr. for mere information om den enkle boring. 
Vandværket på Vintapperbuen, forsynes fra vandforsyningsboring ved Blommevej. Indvinding i 2023 61.629 m3 DGU 199.1032
Vandværket på Præstemarksvej, forsynes fra 2 vandforsyningsboringer. 
Boring ved vandværket. Indvinding i 2023, 33.510 m3 DGU 199.340
Boring ved kirke Hyllinge Hallen. Indvinding i 2022, 26.020 m3 DGU 199.758 
Vandværket i Biltris forsynes fra vandforsyningsboring ved vandværket. Indvinding i 2022, 8.600 m3. DGU 199.12B

Vandbehandling
På alle vandværker benyttes nedenstående vandbehandlingsmetoder.
Vandet behandles med to simple processer; iltning og filtrering.
Iltningen fjerner gasser som metan og svovlbrinte, der nærmest bliver slået ud af vandet. Ilten får samtidig jern og mangan i vandet til at samle sig til partikler, som bagefter let kan fjernes i filtrene.
Iltning af vandet sker gennem et lukket iltningssystem, efter iltningen filtres vandet gennem et forfilter og til sidste gennem et efterfilter. Alle filter på vores vandværker er lukket sandfilter. 

Vandværkerne styres gennem et avanceret computerprogram, som kaldes et SRO-anlæg.
SRO står for Styring, Regulering og overvågning.
Det betyder, at vandværket kan producere drikkevand automatisk efter behov, så du som forbruger altid får leveret drikkevand af højeste kvalitet, når du har brug for det.
SRO-anlægget overvåger de enkelte trin i vandbehandlingen, lige fra oppumpning af grundvand, iltning, filtrering og videre ud til forbrugerne.
Der sendes automatisk en alarm til vores driftsbestyrer, hvis der opstår den mindste fejl eller uregelmæssighed i vores forsyning. Vi bestræber os altid på at rette evt. fejl hurtigst muligt. Evt. driftsforstyrrelser vil fremgå af hjemmesiden.

Du kan med fordel tilmelde dig, til vores SMS-service, så vil du modtage information om driftsforstyrrelser, planlagt vedligeholde af ledningsnettet m.m., direkte på din telefon.
Tilmeld dig her. 

Drikkevandets kvalitet samt hårdhed

For at sikre, at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrol program, som er godkendt af Lejre Kommune. Vi tager som minimum det antal årlige drikkevandsprøver, som kontrolprogrammet for Lejre kommune angiver. Disse prøver bliver undersøgt for mange forskellige stoffer.
Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme stoffer, som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.
Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres, inden det forlader vandværket.
Kontrolprogrammet kan ses her

Klik her for at se hvilket vandværk du forsynes fra.

Vandværket på Vintapperbuen:  
Hårdhed total                19 dH
Arsen:                          0,09 μg/l  (max 5 μg/l)
Jern:                            <0,02 mg/l (max 0,2 mg/l)
Nikkel:                              0,03 μg/l  (max 20 μg/l)
Mangan                     <0,001 mg/l (max 0,005 mg/l)
   
Vandværket på Præstemarksvej:  
Hårdhed total              15 dH
Arsen:                        0,82 μg/l  (max 5 μg/l)
Jern:                      <0,01 mg/l (max 0,2 mg/l)
Nikkel:                       <0,03 μg/l  (max 20 μg/l)
Mangan                0,002 mg/l (max 0,005 mg/l)
   
Vandværket i Biltris:  
Hårdhed total             21 dH
Arsen:                    0,42 μg/l  (max 5 μg/l)
Jern:               <0,01 mg/l (max 0,2 mg/l)
Nikkel:                0,65 μg/l  (max 20 μg/l)
Mangan              0,002 mg/l (max 0,005 mg/l)

Der er ikke målt bakterier i drikkevandet.
Der ses en lille, men stabil, overskridelse af organiske samleparametre NVOC i Biltris. Dette skyldes at vandet passerer gennem et humuslag.
Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne for pesticider

//