Vandanalyser

Du kan se vandanalyserne her: 

Kirke Hyllinge Vandværk - Vintapperbuen Vandværk

Kirke Hyllinge Vandværk - Præstemarksvej Vandværk

Kirke Hyllinge Vandværk - Biltris vandværk

Kirke Hyllinge Vandværk får altid undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere jf. gældende lovgivning. Vores kontrol program er godkendte af Lejre Kommune

Alle vandprøver udtages og analyseres af DonsLab. DonsLab er DANAK akkrediteret efter DS/ISO 17025 og arbejder ud fra BEK. 2362 af 26/11-2021.

Klik her for at se hvilket vandværk der levere vand til dig

Se også vejledningen "Sådan læses en vandanalyse"

Hårdheden i vandet kan ses her: Lovpligtige oplysninger

//