Vandets hårdhed

Vandets totale hårdhed bestemmes af Calcium- og Magnesium indholdet. Et stort indhold giver hårdt vand, og et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed) og kan karakteriseres efter følgende skala:

Hårdhed i odH Karakteristik
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

 

Vandets hårdhedsgrad varierer meget i Danmark, hvilket afhænger af den undergrund, hvorfra vandet pumpes op. Nedenstående figur fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) viser et kort over hårdhedsgrader i landets forskellige kommuner. Der ses en hårdheds-skala, som viser at skalaen går fra 0-30°dH.

Hårdhed af drikkevand fra Kirke Hyllinge Vandværk: 

Vintapperbuen:     17 dH

Præstemarksvej:   15 dh

Biltris:                   21 dH

Klik her for at se hvilket vandværk du forsynes fra.

 

//