Lednings oplysninger

Vandværkets ledningsnet kan findes via vores digitalt kort. Du kan søge på din adresse og printe et målfast kort. 
Vær opmærksom på at vandværket ikke ligger inde med oplysninger om ledningsnet efter stophane (på privat grund). Klik på linket herunder og du kommer videre til vore ledningskort.

Se kort her: Kort

Alle graveaktører skal søge lednings oplysninger gennem LER, men kan bruge ovennævnte link som supplement til de fremsendte oplysninger.

Husk der skal søges lednings oplysninger ved alt gravearbejde, herunder nedramning, pæleboring, underboring m.v., både i offentlige arealer og private arealer. Skal du fælde træer, rykke hæk op eller lignende gælder samme forpligtigelse. 
H
vis du mener at vores kort ikke er opdateret eller du finder fejl bedes du kontakte vandværks driftsansvalige, Klaus Lund på mail.

 

//