Ledningsoplysninger

Vandværkets ledningsnet kan findes via vores digitalt kort. Du kan søge på din adresse og printe et målfast kort. 
Vær opmærksom på at vandværket ikke ligger inde med oplysninger om ledningsnet efter stophane (på privat grund). Klik på linket herunder og du kommer videre til vore ledningskort.

Se kort her: Kort 

Alle graveaktører skal søge ledningsoplyninger gennem LER, men kan bruge ovennævnte link som suplement til de fremsendte oplysninger.

Husk der skal søges ledningsoplysninger ved alt gravearbejde, herunder nedramning, pæleboring, underboring m.v., både i offentlige arealer og private arealer. Skal du fælde træer, rykke hæk op eller lignende gælder samme forpigtigelse. 
H
vis du mener at vores kort ikke er opdateret eller du finder fejl bedes du kontakte vandværks driftsansvalige, Klaus Lund på mail.