Forstå den elektronisk vandmåler

FlowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og bliver fjernaflæses af Kirke Hyllinge Vandværk.

Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter. Den grafiske flowindikator er angivet i venstre side med 4 små cifre nederst på displayet, der angiver, om der løber vand gennem måleren. Når vandet står stille, tæller tallene ikke op.

Via en række infokoder nederst i displayet kan måleren også informere om usædvanlige forhold i vandforbruget. Koderne har følgende betydning.