Takster 2022

1. januar 2022

Takster 2022

Takstblad for 2022 er vedtaget af bestyrelsen og godkendt af Lejre Kommune 29. november 2021. Du kan se de nye takster her.

For 2022 stiger både kubikmeterafgiften, målerleje og det faste bidrag. Det betyder for dig, at din samlet vandregning fra Kirke Hyllinge Vandværk bliver højre i 2022, efter mere end 10 år uden prisstigninger.

Reguleringer sker på baggrund af, Kirke Hyllinge Vandværk igennem en lang årrække har haft en kunstig lav vandpris, grundet vandværkets store investeringen i værdipapir, som gav et stort afkast. Efter indførelsen af den opdateret regnskabsloven i 2015/2016 blev Lejre kommunes fokus på vandværkers formue skærpet og hermed overholdes af “Hvile-i-sig-selv-princippet"
Vi har i gennem de sidste 5 år, investeret i en gennemgående renovering af vores vandværker og ledningsnet, så vi nu har 2 topmoderne og fremtidssikre vandværker. 

På baggrund af ovenstående har bestyrelsen udarbejdet et opdateret budget for driften i Kirke Hyllinge vandværk Budget er baseret på de faktiske driftsomkostninger for vandværket jf. Vandforsyningsloven §52 a.